Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Quyết định 05-22/QĐ-DSG-ĐT ngày 10/01/2022 ban hành Quy định Thời gian hoạt động giảng dạy và thi cuối học kỳ tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được áp dụng kể từ học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Cập nhật 10/01/2022 - 04:31:19 AM (GMT+7)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật