Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo kết quả dự kiến bài thu hoạch Tuần SHCD - SV đầu khóa năm học 2021-2022

Cập nhật 22/11/2021 - 04:43:11 PM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 47/KH-DSG-CTSV ngày 06/10/2021 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên (Tuần SHCD - SV) đầu khóa năm học 2021-2022.

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo kết quả dự kiến Bài thu hoạch Tuần SHCD-SV đầu khóa năm học 2021-2022 của sinh viên như sau:

1.  Sinh viên xem kết quả dự kiến Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa năm học 2021-2022 theo danh sách bên dưới
Hoặc tại cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn.

2. Những sinh viên có kết quả không đạt hoặc không làm bài sẽ làm lại bài thu hoạch Tuần SHCD – SV đầu khóa đợt 02 dự kiến từ ngày 2-3/12/2021. Sinh viên theo dõi thông báo tại Website trường, cổng thông tin sinh viên hoặc fanpage Phòng CTSV để biết thông tin chi tiết.

3. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc về kết quả bài thu hoạch, sinh viên gửi ý kiến từ ngày 22/11/2021 đến 17h00 ngày 30/11/2021 qua 1 trong 2 hình thức sau:
Đến trực tiếp tại Phòng CTSV – Phòng A406 – Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Nộp online qua link: 
 https://bit.ly/PHIEU_KHIEU_NAI_THAC_MAC_BAI_THU_HOACH_TUAN_SHCD_SV_DAU_KHOA_NAM_HOC_20212022
* Danh sách kết quả bài thu hoạch đầu khóa năm học 2021-2022:

-Khoa Cơ khí - Sinh viên xem tại đây.

- Khoa Điện - Điện tử - Sinh viên xem tại đây.

- Khoa Công nghệ thông tin - Sinh viên xem tại đây.

Khoa công nghệ thực phẩm - Sinh viên xem tại đây.

- Khoa Quản trị kinh doanh - Sinh viên xem tại đây.

- Khoa Kỹ thuật công trình - Sinh viên xem tại đây.

- Khoa Design - Sinh viên xem tại đây.

 


Tin Nổi Bật