Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo kết quả dự kiến bài thu hoạch Tuần SHCD - SV giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022

Cập nhật 11/11/2021 - 07:01:46 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 34/KH-DSG-CTSV ngày 25/08/2021về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên (Tuần SHCD - SV) giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả dự kiến Bài thu hoạch Tuần SHCD-SV giữa khóa và cuối khóa năm học 2021-2022 của sinh viên như sau:

  1. Sinh viên xem kết quả dự kiến Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên giữa khóa, cuối khóa năm học 2021-2022 tại link bên dưới. Hoặc tại cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn
  2. Những sinh viên có kết quả không đạt hoặc không làm bài sẽ làm lại bài thu hoạch Tuần SHCD – SV giữa khóa, cuối khóa đợt 02 dự kiến từ ngày 29-30/11/2021. Sinh viên theo dõi thông báo tại Website trường, cổng thông tin Phòng CTSV hoặc fanpage Phòng CTSV để biết thông tin chi tiết
  3. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc kết quả bài thu hoạch, sinh viên gửi ý kiến từ ngày 11/11/2021 đến 17h00 ngày 19/11/2021 qua 2 hình thức:
    - Đến trực tiếp tại Phòng CTSV – Phòng A406 – Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
    - Nộp online qua link:
    https://bit.ly/PHIEU_KHIEU_NAI_KET_QUA_TUAN_SHCD_SV_GIUA_KHOA_CUOI_KHOA_NAM_HOC_20212022

* DANH SÁCH KẾT QUẢ DỰ KIẾN BÀI THU HOẠCH TUẦN SHCD - SV GIỮA KHÓA (Các khóa 2019, 2020) NĂM HỌC 2021-2022:

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem kết quả tại đây.

* DANH SÁCH KẾT QUẢ DỰ KIẾN BÀI THU HOẠCH TUẦN SHCD - SV CUỐI KHÓA (Khóa 2018) NĂM HỌC 2021-2022:

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xen kết quả tại đây.

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem kết quả tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem kết quả tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật