Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Cập nhật_Danh sách sinh viên_GV hướng dẫn ĐA Tin học (D19), ĐA Chuyên ngành (D18), ĐA PT&TKHTTT (D18) + Lịch gặp GVHD

Cập nhật 12/10/2021 - 11:18:30 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên Đại học 2018, 2019 và vác khoá trước học lại xem "Danh sách SV_GV HD" và "Lịch gặp GVHD" dưới đây nhé

* Lưu ý:

- Những sinh viên chưa đăng ký môn học với phòng Đào tạo (có ghi ở cột ghi chú, hoặc các bạn có thể tự dò tên bên sheet "gốc PĐT"), nhanh chóng liên hệ PĐT để đăng ký nhé.

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật