Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo v/v đăng ký chọn hướng chuyên đề thực hiện trong môn “Đồ án chuyên ngành” trong học kỳ 7 (D18 + khóa cũ)

Cập nhật 25/09/2021 - 12:27:56 AM (GMT+7)

Thông báo v/v đăng ký chọn hướng chuyên đề thực hiện trong môn “Đồ án chuyên ngành” trong học kỳ 7 (D18 + khóa cũ)

Sinh viên xem file đính kèm.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật