Mã Trường

Mã Trường

Học - Thi -Tuyển sinh

Kết quả trúng tuyển đại học sẽ được công bố trước 17h ngày 16/9.

Cập nhật 09/09/2021 - 04:30:47 AM (GMT+7)

GDVN- Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h00 ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện).

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh từ ngày 12/9 đến 17h00 ngày 15/9 và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 16/9. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h00 ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện).

Thông tin thí sinh xác nhận nhập học phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 2/10.

 

 

Dự kiến từ ngày 3/10, cơ sở đào tạo tiến hành xét tuyển bổ sung, chú ý chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển. Các đợt xét tuyển tiếp theo và cập nhật danh sách trúng tuyển, nhập học theo quy định sẽ diễn ra đến tháng 12/2021.

Trước ngày 31/12/2021, các cơ sở đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2021.

(Theo Tạo chí Giáo dục Việt Năm).


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật