Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Hướng dẫn tổ chức đánh giá môn học/học phần theo phương thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian giãn cách xã hội do dịch covid-19 (Thi online trên máy vi tính; máy tính bảng/điện thoại thông minh)

Cập nhật 16/08/2021 - 11:28:21 AM (GMT+7)
  1. Hướng dẫn tổ chức đánh giá môn học/học phần theo phương thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian giãn cách xã hội do dịch covid-19 (Thi online trên máy vi tính; máy tính bảng/điện thoại thông minh) (xem chi tiết)
  2. Tóm tắt hướng dẫn sinh viên tham dự kỳ thi học kỳ theo phương thức trực tuyến (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật