Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

Thông báo hoạt động của STU trong 14 ngày giãn cách xã hội theo công văn 2556/UBND-VX của UBND TP.HCM

Cập nhật 02/08/2021 - 10:30:04 AM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 2556/UBND-VX ngày 01/8/2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố thêm 14 ngày từ 00h ngày 02/8/2021 để phòng, chống dịch COVID-19. Để thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các chỉ đạo của UBND TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo hoạt động của nhà trường trong 14 ngày giãn cách xã hội kế tiếp này, cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật