Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách Giáo viên phản biện + Lịch gặp Giáo viên phản biện

Cập nhật 19/07/2021 - 04:30:15 PM (GMT+7)

* Thời gian phản biện: từ 23/7/2021 đến ngày 07/8/2021.

* Các bạn sinh viên bậc Đại học + Liên thông xem "Danh sách Giáo viên phản biện"  và Lịch gặp Giáo viên phản biện dưới đây, và phải TỰ LIÊN HỆ với GVPB qua số điện thoại + Email được cung cấp để xin lịch gặp cụ thể.

Danh sách SV_GVPB

Lịch gặp (Số ĐT và Email GVPB)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật