Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Kế hoạch đào tạo cuối năm học 2020 - 2021 giai đoạn 12/07/2021 - 05/09/2021

Cập nhật 07/07/2021 - 10:12:29 AM (GMT+7)

1. Thông báo kế hoạch đào tạo cuối năm học 2020 - 2021 giai đoạn 12/07/2021 - 05/09/2021 (xem chi tiết)
2. Kế hoạch tổ chức đào tạo và thi cuối kỳ năm học 2020 - 2021 - giai đoạn 28/06/2021 - 05/09/2021 dành cho các môn học chuyên đề, đồ án, lý thuyết phòng máy, thí nghiệm, thực hành, thực tập do các khoa/ban/giảng viên tổ chức ca thi

3. ID phòng học và password các lớp online sinh viên xem trên Cổng thông tin đào tạo bằng tài khoản cá nhân - Mục Xem TKB vào cuối ngày 08/07/2021

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật