Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Kết quả đăng ký tham quan doanh nghiệp môn học Seminar nghề nghiệp của bậc Đại học 2018 và môn Kiến tập doanh nghiệp của bậc Cao đẳng 2018

Cập nhật 09/04/2021 - 06:14:17 PM (GMT+7)

Danh sách sinh viên đăng ký tham quan doanh nghiệp - môn học Seminar nghề nghiệp của bậc Đại học và môn Kiến tập doanh nghiệp của bậc Cao đẳng: Tải xuống

* Lưu ý:

  • Một số sinh viên đăng ký vượt quá số lượng tối đa mà doanh nghiệp cho phép hoặc đăng ký tham quan nhiều hơn một doanh nghiệp sẽ bị hủy đăng ký (có ghi chú trong danh sách)
  • Việc đăng ký tham gia buổi hướng nghiệp do Khoa tổ chức tại trường vẫn tiếp tục đến 11h30 sáng Thứ Hai (19/04). Sau thời gian đó, Khoa sẽ tổng hợp và thông báo danh sách sau.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật