Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo số 2 v/v thực hiện môn học "Seminar nghề nghiệp" của bậc ĐH và môn "Kiến tập doanh nghiệp" của bậc CĐ

Cập nhật 09/04/2021 - 04:58:51 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên bậc Đại học 2018 và Cao đẳng 2018 tiếp tục theo dõi thông báo số 2 về môn "Seminar nghề nghiệp" và môn "Kiến tập doanh nghiệp" tại đây nhé

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật