Mã Trường

Mã Trường

Danh sách đề tài

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2020 - Đợt 1.

Cập nhật 14/12/2020 - 12:06:33 PM (GMT+7)

Ngày 14/12/2020, Hiệu trưởng Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định số 158/QĐ-DSG-NCKH về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH năm 2020 - Đợt 1.

Theo Quyết định nhà trường đã giao 2 đề tài của giảng viên đã được hội đồng xét duyệt thông qua để tiến hành thực hiện với tổng kinh phí được cấp là 60.000.000 đồng.

 

 

Xem chi tiết quyết định tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật