Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo Nhận thẻ BHYT & BHTN sinh viên Đợt 4 & 5 - Năm học 2020-2021

Cập nhật 01/03/2021 - 09:01:34 AM (GMT+7)

Phòng Hành chính - Quản trị thông báo đến sinh viên về việc nhận thẻ BHYT & BHTN Đợt 4 & 5 - Năm học 2020-2021, chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật