Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo triển khai giảng dạy trực tuyến trong tuần lễ thứ nhất của học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

Cập nhật 15/02/2021 - 02:12:35 AM (GMT+7)

     Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) tại Công văn số 505/UBND-VX ngày 14/02/2021 về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo tổ chức giảng dạy trực tuyến trong tuần lễ thứ nhất của học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 từ thứ hai, ngày 22/02/2021 đến chủ nhật, ngày 28/02/2021 (xem thông báo chi tiết)

     Để triển khai giảng dạy trực tuyến đợt này, Phòng Đào tạo xin phép cài đặt lại mật khẩu mặc định chung cho tài khoản truy cập email và tài khoản truy cập Cổng thông tin đào tạo là ngày sinh của giảng viên và sinh viên để việc triển khai được đồng bộ. Phòng Đào tạo sẽ gửi tin nhắn thông báo tài khoản và mật khẩu đến từng cá nhân liên quan.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật