Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập các lớp trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Cập nhật 03/02/2021 - 11:50:53 AM (GMT+7)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch CoVID-19, nhà trường đã chuẩn bị hai phương án thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 – 2021. Các lớp môn học có thể được tổ chức giảng dạy dưới hai hình thức:

  • Giảng dạy trực tiếp trên lớp;
  • Giảng dạy trực tuyến (online) trên Zoom theo đúng thời khóa biểu đã thông báo.

Trong trường hợp phải triển khai dạy trực tuyến (online), nhà trường sẽ thông báo chính thức đến giảng viên và sinh viên vào buổi sáng thứ sáu, ngày 19/02/2021.

Đề nghị giảng viên và sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo của nhà trường tại: website, cổng thông tin đào tạo và hộp thư điện tử cá nhân (đó là email do trường cấp cho giảng viên: MSCB.cbgd@student.stu.edu.vn; và sinh viên: MSSV@student.stu.edu.vn).

Giảng viên và sinh viên xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom trong mục Giảng dạy trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo:

  • Hướng dẫn giảng dạy trực tuyến_Dành cho Cán bộ giảng dạy (xem chi tiết)
  • Hướng dẫn học tập trực tuyến_Dành cho Sinh viên (xem chi tiết)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật