Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

QUYẾT ĐỊNH V/v hiệu chỉnh và công bố Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh Trình độ đại học hệ chính quy - Mã ngành 7340101

Cập nhật 28/12/2020 - 02:10:35 AM (GMT+7)

Ngày 21/12/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành Quyết định về việc Hiệu chỉnh và công bố chuẩn đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh trình độ đại học hệ chính quy của Trường. Cụ thể:

Vui lòng xem chi tiết tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật