Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

Quyết định hiệu chỉnh và công bố chuẩn đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh trình độ Đại học.

Cập nhật 09/12/2020 - 08:05:04 AM (GMT+7)

Ngày 25/11/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành quyết định về việc Hiệu chỉnh và công bố chuẩn đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh trình độ đại học của Trường. Cụ thể:

 

Xem chi tiết quyết định tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật