Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v tham gia bảo hiểm tai nạn tự nguyện đối với CB, GV-NV năm học 2020-2021

Cập nhật 30/11/2020 - 09:56:43 AM (GMT+7)

Nhà trường thông báo cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường và thân nhân về việc đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn tự nguyện năm học 2020 - 2021. Chi tiết như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật