Mã Trường

Mã Trường

Các hoạt động

TƯ VẤN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2017, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2019 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 2018

Cập nhật 16/11/2020 - 10:52:41 AM (GMT+7)

TƯ VẤN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ KHÓA LUẬN

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2017, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2019

VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 2018

             Ban chủ nhiệm Khoa QTKD tổ chức Buổi tư vấn viết Báo cáo thực tập và Khóa luận  cho sinh viên đại học khóa 2017, Liên thông đại học khóa 2019 và Cao đẳng khóa 2018

Thời gian: 8h30 – 11h00, thứ Sáu, ngày 13/11/2020.

Địa điểm: Hội trường B

Thành phần tham dự:

 • Ban chủ nhiện Khoa QTKD,
 • Trợ lý Khoa,
 • Đại diện Bộ môn Hành chính nhân sự,
 • Đại diện Bộ môn Kinh tế,
 • Đại diện Bộ môn Marketing,
 • Đại diện Bộ môn Tài chính – Kế toán,
 • Cùng các bạn sinh viên năm cuối Đại học khóa 2017, Liên thông đại học khóa 2019 và Cao đẳng khóa 2018

Nội dung:

Nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên năm cuối Khoa QTKD các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện Báo cáo thực tập và Khóa luận:

  • Các lĩnh vực sinh viên có thể thực tập: Chiến lược, Marketing, Bán hàng, Thương hiệu, Nhân sự (đào tạo, tuyển dụng,…), Tài chính (Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm, …), Xuất nhập khẩu
  • Các đơn vị có thể thực tập: Cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài,…
  • Các phòng, ban có thể thực tập trong doanh nghiệp: Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng xuất nhập khẩu,…

Các Thầy đại diện các bộ môn của Khoa QTKD đang tư vấn cho các bạn sinh viên

Các bạn sinh viên tham dự tại buổi tư vấn viết Báo cáo thực tập và Khóa luận


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật