Mã Trường

Mã Trường

Ba công khai

STU báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014.

Cập nhật 02/12/2015 - 06:11:48 PM (GMT+7)

Thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn báo cáo tóm tắt một số nội dung về việc Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính; Các hình thức và địa điểm công khai như sau:


Tin Nổi Bật