Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Lịch tiếp sinh viên khóa 2020 của Cố vấn học tập - Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Cập nhật 02/11/2020 - 01:45:58 AM (GMT+7)

- Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

- Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)

- Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

- Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

- Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

- Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

- Khoa Design (xem chi tiết) 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật