Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo nhận hồ sơ ra trường của sinh viên tốt nghiệp - Đợt xét tháng 10/2020_Điều chỉnh ngày 29/10/2020

Cập nhật 26/10/2020 - 09:54:18 AM (GMT+7)

1. Thông báo nhận hồ sơ ra trường của sinh viên tốt nghiệp - Đợt xét tháng 10/2020_Điều chỉnh ngày 29/10/2020 (xem chi tiết)

2. Danh sách sinh viên chưa hoàn tất hồ sơ (xem chi tiết)

3. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (Tra cứu tại đây)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật