Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

Nghị quyết v/v Ban hành chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030.

Cập nhật 15/10/2020 - 07:53:07 AM (GMT+7)

Ngày 14/10/2020, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-DSG-HĐQT v/v Ban hành chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030.

Cụ thể:

 

 

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật