Mã Trường

Mã Trường

Các hoạt động

SEMINAR ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

Cập nhật 10/10/2020 - 04:27:00 PM (GMT+7)

SEMINAR

ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

Vào ngày 25/09/2020, Khoa QTKD tổ chức Seminar với chủ đề "Đạo đức nghiên cứu và tính chính trực" (Research ethics and integrity)

Thời gian: 8h30 – 11h30

Địa điểm: Phòng CLB học thuật Khoa QTKD

Thành phần tham gia:

  • Ban chủ nhiện Khoa QTKD
  • Tất cả các giảng viên Khoa QTKD

Diễn giả: TS. Trương Thị Lan Anh cùng với ThS. Mai Thị Thu Trang - Giảng viên Khoa QTKD.

PGS.TS. Cao Hào Thi – Hiệu trưởng, Trưởng Khoa QTKD phát biểu khai mạc

 

Diễn giả trao đổi nội dung chuyên đề với giảng viên Khoa QTKD


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật