Mã Trường

Mã Trường

Tin Tức STU

Thông báo hoàn tất việc nâng cấp và đưa hệ thống wifi vào sử dụng

Cập nhật 30/09/2020 - 10:13:55 AM (GMT+7)

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu sử dụng hệ thống wifi của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, nhà trường đã tiến hành nâng cấp hệ thống wifi kể từ ngày 19/8/2020. Hiện nay, việc nâng cấp hệ thống wifi đã hoàn tất, nhà trường đã ban hành Thông báo 225/TB-DSG-QLKH, để đưa hệ thống wifi vào sử dụng kể từ ngày 01/10/2020. 

THPT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật