Mã Trường

Mã Trường

Tin tức - Sự kiện

Thông báo thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 2 đối với sinh viên năm học 2020-2021

Cập nhật 23/09/2020 - 01:39:21 AM (GMT+7)

Căn cứ kế hoạch số 40/KH-DSG-HCQT, ngày 03/08/2020 về việc thực hiện công tác thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Nhà trường thông báo về việc thực hiện thu BHYT  & BHTN đợt 2 - năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên  như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật