Mã Trường

Mã Trường

Tin tức - Sự kiện

Một số hình ảnh phun thuốc sát khuẩn tiêu độc khử trùng toàn trường

Cập nhật 07/09/2020 - 04:33:05 AM (GMT+7)

Chuẩn bị chào đón năm học mới 2020 - 2021, vào ngày 05/09/2020 Phòng Hành chính - Quản trị tổ chức phun thuốc sát khuẩn tiêu độc khử trùng toàn trường.

Khu vực hành lang

Phòng làm việc

Phòng học

Phòng máy tính sinh viên thực hành


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật