Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo không tham gia học tập trung môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh của sinh viên đã đến - đi từ Đà Nẵng và vùng có dịch Covid-19 khác từ ngày 01/07/2020 cho đến nay

Cập nhật 30/07/2020 - 03:07:58 AM (GMT+7)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật