Mã Trường

Mã Trường

Tin tức - Sự kiện

Thông báo v/v Tạm ngưng sử dụng thang máy để phục vụ kiểm định

Cập nhật 17/06/2020 - 10:03:01 AM (GMT+7)

Nhằm đảm bảo an toàn và tái cấp phép cho thang máy hoạt động theo yêu cầu của cơ quan kiểm định thang máy. Nhà trường thông báo tạm ngưng sử dụng thang máy từ 7g30 - 17g00 ngày 19/6/2020 để phục vụ cho công tác kiểm định thang máy.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật