Mã Trường

Mã Trường

Kỹ Năng

Tài liệu tập huấn cán bộ Đoàn TN - Hội SV năm học 2009 - 2010

Cập nhật 10/10/2009 - 11:34:28 AM (GMT+7)
Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn TN - Hội SV Trường những kỹ năng cơ bản nhất để hoàn thành tốt công tác năm học 2009 - 2010 Đoàn Trường xin giới thiệu tới toàn thể các bạn Cán bộ Đoàn  - Hội và các bạn sinh viên yêu thích công tác Đoàn - Hội bộ tài liệu tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm học 2009 - 2010, cụ thể như sau:

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật