1

Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo Tham dự tập huấn “Viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế”.

Cập nhật 27/12/2019 - 03:38:25 PM (GMT+7)

Căn cứ công văn ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Trung tâm thông tin thư viện – Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc tổ chức tập huấn “Viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế” có các nội dung như sau:

 1. Mục tiêu tập huấn:
 • Hiểu được vai trò của công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
 • Hệ thống tiêu chí đánh giá tạp chí quốc tế. Từ cơ sở đó, định hướng xây dựng và phát triển tạp chí khoa học tại Việt Nam.
 • Nắm được các nguyên tắc của việc soạn một bài báo khoa học, từ cách đặt tựa đề đến phần tài liệu tham khảo.
 • Làm quen với tiếng Anh trong khoa học và văn phong khoa học.
 • Biết được cách viết và trả lời bình duyệt.
 • Có khả năng soạn một bài báo khoa học hoàn chỉnh.
 1. Nội dung tập huấn:
 • Tổng quan về báo cáo khoa học chuẩn ISI.
 • Nghiên cứu và viết bài báo khoa học.
 • Công bố khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế.
 • Chia sẻ kinh nghiệm với tư cách là một “Associate Editor” khi duyệt bản thảo khoa học cho tạp chí thuộc ISI.
 • Thảo luận/Giải đáp thắc mắc.
 1. Thời gian, địa điểm: Diễn ra vào lúc 8:00 – 11:30 và 13:00 – 17:00 , Thứ 7, ngày 28/12/2019 tại Hội trường 204, Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP.HCM.
 2. Diễn giả: TS. Đoàn Thị Yến Oanh – Phó giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 3. Lệ phí: 300.000đ/học viên.
 4. Chứng nhận: Các học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn tất khóa học “Viết và công bố khoa học trên tạp chí quốc tế” của Trường Đại học Hoa Sen.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin