Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên đại học, cao đẳng các khóa

Cập nhật 02/09/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

HỆ ĐẠI HỌC

- Khóa 2016 (xem chi tiết)

- Khóa 2017 (xem chi tiết)

- Khóa 2018 (xem chi tiết)

- Khóa 2019 (xem chi tiết)

HỆ CAO ĐẲNG

- Khóa 2017 (xem chi tiết)

- Khóa 2018 (xem chi tiết)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật