Thông Báo

In

Kết quả xử lý học vụ cuối học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Cập nhật 21/08/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Hệ Đại học

- Khoa Cơ khí

+ Khóa 2015 (xem chi tiết)

+ Khóa 2016 (xem chi tiết)

+ Khóa 2017 (xem chi tiết)

+ Khóa 2018 (xem chi tiết)

- Khoa Điện - Điện tử

+ Khóa 2015 (xem chi tiết)

+ Khóa 2016 (xem chi tiết)

+ Khóa 2017 (xem chi tiết)

+ Khóa 2018 (xem chi tiết)

- Khoa Công nghệ thông tin

+ Khóa 2015 (xem chi tiết)

+ Khóa 2016 (xem chi tiết)

+ Khóa 2017 (xem chi tiết)

+ Khóa 2018 (xem chi tiết)

- Khoa Công nghệ thực phẩm

+ Khóa 2015 (xem chi tiết)

+ Khóa 2016 (xem chi tiết)

+ Khóa 2017 (xem chi tiết)

+ Khóa 2018 (xem chi tiết)

- Khoa Quản trị kinh doanh

+ Khóa 2015 (xem chi tiết)

+ Khóa 2016 (xem chi tiết)

+ Khóa 2017 (xem chi tiết)

+ Khóa 2018 (xem chi tiết)

- Khoa Kỹ thuật công trình

+ Khóa 2015 (xem chi tiết)

+ Khóa 2016 (xem chi tiết)

+ Khóa 2017 (xem chi tiết)

+ Khóa 2018 (xem chi tiết)

- Khoa Design

+ Khóa 2015 (xem chi tiết)

+ Khóa 2016 (xem chi tiết)

+ Khóa 2017 (xem chi tiết)

+ Khóa 2018 (xem chi tiết)

Hệ Cao đẳng (xem chi tiết)


Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin