Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả học tập lớp 12.

Cập nhật 08/08/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Theo thông báo số 185-19/TB-DSG-TS của Hội đồng tuyển sinh. STU sẽ xét tuyển bổ sung Đại học chính quy 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT 2019 với các thông tin như sau:

Thông tin chi tiết: 185-19/TB-DSG-TS


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật