Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo tham gia viết bài cho Hội thảo “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030”.

Cập nhật 05/06/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 1827/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc viết tham luận cho Hội thảo “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030” với một số chủ đề sau:

  • Các chương trình đào tạo có hợp tác quốc tế và được các tổ chức quốc tế công nhận chất lượng; các chương trình đào tạo được nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp.
  • Hiện trạng, thời cơ và triển vọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (nhân lực được đào tạo trong nước, nước ngoài; nhân lực làm việc tại các cơ sở nghiên, cứu sản xuất, dịch vụ hiện đại nước ngoài và trong nước…)
  • Triển vọng và khả năng xây dựng các ngành đào tạo theo chuẩn mực quốc tế và được quốc tế thừa nhận.
  • Những giải pháp tổ chức các chương trình đào tạo trình độ quốc tế, hợp tác đào tạo giữa các cơ sở đào tạo (đại học chia sẻ) với nhà nước, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của Thành phố, cả nước và nước ngoài.

Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo. Quy cách viết bài tham luận được trình bày theo Mẫu 1 (đính kèm) và gửi về cho Phòng Quản lý Khoa học (A207) trước 17g00 ngày 26/6/2019 để phòng tập hợp, báo cáo Hiệu trưởng và tiến hành các công việc tiếp theo.

Trân trọng./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. Cao Hào Thi


Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật