Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo về việc triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học công nghệ với Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech.

Cập nhật 07/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác ngày 21/8/2018 giữa Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech (VinTech) – Tập đoàn VinGroup, Nhà trường có đăng ký cùng VinTech các hạng mục hoạt động hợp tác trong phát triển khoa học và công nghệ như sau:

  • Hợp tác về tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ.
  • Hợp tác về trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cho các giáo sư, nhà nghiên cứu, sinh viên.
  • Hợp tác về giảng dạy và chia sẻ tri thức.
  • Hợp tác về cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thông qua các hạng mục hợp tác trên, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech đã đưa ra các chương trình tài trợ cụ thể như sau:

  • Chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng – Quỹ Techplus.
  • Chương trình tài trợ sự kiện năm 2019.
  • Chương trình tài trợ học kỳ doanh nghiệp – Năm 2019.
  • Chương trình tài trợ đào tạo SAP – Năm 2019.
  • Chương trình tài trợ câu lạc bộ khởi nghiệp và công nghệ.

Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký nhận các chương trình tài trợ về Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học (QLKH&SĐH) để phòng tổng hợp và thực hiện các công việc tiếp theo.

Riêng chương trình tài trợ nghiên cứu ứng dụng – Quỹ Techplus quý thầy cô vui lòng gửi hồ sơ về phòng QLKH&SĐH trước ngày 31/05/2019. Trong quá trình trình thực hiện nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý thầy cô vui lòng liên hệ với phòng để được hỗ trợ.

Các yêu cầu đối với dự án nhận tài trợ, phương thức tài trợ, hồ sơ và quy trình xét duyệt tài trợ quý thầy cô vui lòng xem chi tiết tại các công văn đính kèm.

Trân trọng./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS. Cao Hào Thi


Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin