Lịch Thi

In

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019_Đại học, cao đẳng, liên thông đại học, đại học vừa làm vừa học các khóa

Cập nhật 02/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

- Sinh viên tra cứu lịch thi theo lớp (xem tại đây)

- Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019_Bậc Đại học khoa Cơ khí và Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

- Hệ Đại học chính quy:

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng chính quy:

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

- Hệ liên thông đại học học ghép cùng đại học và cao đẳng chính quy (xem chi tiết)

- Hệ đại học vừa làm vừa học học ghép cùng đại học chính quy (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS