Lịch Thi

In

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019_Đại học, cao đẳng, liên thông đại học, đại học vừa làm vừa học các khóa

Cập nhật 02/05/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

- Sinh viên tra cứu lịch thi theo lớp (xem tại đây)

- Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019_Bậc Đại học khoa Cơ khí và Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

- Hệ Đại học chính quy:

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng chính quy:

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

- Hệ liên thông đại học học ghép cùng đại học và cao đẳng chính quy (xem chi tiết)

- Hệ đại học vừa làm vừa học học ghép cùng đại học chính quy (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin