Thông Báo

In

Thông báo nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

Cập nhật 26/04/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thông báo nộp bổ sung bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (xem chi tiết)

Danh sách sinh viên thiếu bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Hệ Đại học

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Điện - Điện tử (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin