Thông Báo

In

Thời khóa biểu ôn tập thi tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm và ôn tập môn thay thế bài thi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh dành cho sinh viên đại học khóa 2015, cao đẳng khóa 2016, liên thông đại học khóa 2017 và các khóa cũ

Cập nhật 17/04/2019 - 05:34:12 PM (GMT+7)

- Hệ Đại học

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

- Hệ Liên thông đại học

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin