Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo nhận viết bài đăng trên tạp chí Khoa học & Đào tạo

Cập nhật 05/04/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã được cấp phép hoạt động theo quyết định số 1246/GP-BTTTT ngày 05 tháng 08 năm 2011, mã số ISSN: 2354-0567 để công bố những kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường giới thiệu thành tựu khoa học mới thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học ứng dụng, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, kinh tế và quản trị, thông tin các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường; các doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm tham gia viết bài công bố các kết quả nghiên cứu – triển khai ứng dụng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khoa học, học thuật, thành tựu mới, sáng tạo, kết quả ứng dụng thành công các giải pháp công nghệ, phổ biến kiến thức và thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ cho Tạp chí Khoa học & Đào tạo số 01 năm 2019 của trường.

Thời gian nhận bài viết kể từ ngày ra thông báo đến ngày 31/05/2019.

Thời gian gởi bài viết đến các nhà khoa học uy tín phản biện: từ ngày 11/06/2019 đến ngày 06/07/2019.

Thời gian dự kiến xuất bản Tạp chí Khoa học & Đào tạo số 01/2019 của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn là 30/07/2019.

Địa chỉ gởi bài:

Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học – Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.stu.edu.vnEmail: tapchikhoahocdaotao@stu.edu.vn

Điện thoại: 028.38505520 – 206 Fax: 028.38506595

Thể lệ gởi bài và thông tin tác giả xem tại đây.

5f0f29ed118a99dc7ca431c1497010f4.jpg

THPT

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin