Thông Báo

In

Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa, thông báo đăng ký và thông báo thực hiện bài thi tốt nghiệp tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 29/03/2019 - 03:51:52 PM (GMT+7)

(1) Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem chi tiết)

(2) Thông báo thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa

- Đại học và cao đẳng hệ chính quy (xem chi tiết)

- Liên thông đại học (xem chi tiết)

(3) Sinh viên đăng ký bài thi tốt nghiệp (tại đây)

(4) Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa

- Hệ Đại học

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

-Hệ Liên thông đại học

+ Khoa Cơ khí (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Khoa Kỹ thuật công trình (xem chi tiết)

+ Khoa Design (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin