Thông Báo

In

Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa và thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp tổ chức trong học kỳ 2 (18 - 19) dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông ngành CNKT Điện, điện tử và ngành CNKT Điện tử, truyền thông

Cập nhật 04/03/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem chi tiết)

Sinh viên đăng ký bài thi tốt nghiệp (tại đây)

Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa

- Hệ Đại học

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

- Hệ Liên thông đại học

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin