Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018

Cập nhật 29/10/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề tài và đề nghị của phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định,

caf59f394cd3a6c4a1d1cb5d40b1b645.jpg

ba9803235546ab0f3fa8e0988c61c15a.jpg

322c06329e107775fde300f270d9161b.jpg

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin