Thông Báo

In

Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa và thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 01/10/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa (xem chi tiết)

Sinh viên đăng ký bài thi tốt nghiệp (tại đây)

Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa

- Hệ Đại học

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

- Hệ Cao đẳng

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

Hệ Liên thông đại học

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

+ Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS