Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Tuyển kỹ sư đi làm việc ở Nhật Bản

Cập nhật 24/09/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Kính gửi: Các kỹ sư đã tốt nghiệp vào tháng 8/2018 và các năm trước, hệ Đại học và cao đẳng, hệ chính qui và liên thông thuộc khoa Kỹ thuật Công trình trường STU.

Khoa Kỹ thuật Công trình STU có hợp tác với Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2 thuộc Bộ Xây dựng để tuyển kỹ sư Xây dựng đi làm việc ở Nhật Bản.

Tiêu chuẩn tham gia dự tuyển: Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng hệ Đại học hoặc Cao đẳng, chính qui hoặc liên thông.

Thời gian chuẩn bị trong nước: 12 tháng, nếu biết tiếng Nhật thời gian chuẩn bị sẽ được rút ngắn.

Nội dung học trong 12 tháng chuẩn bị: học tiếng Nhật, học văn hoá và phong tục tập quán Nhật, công trường Nhật. Nội dung Này do trường Cao đẳng Xây dựng Số 2 phối hợp với các công ty tuyển dụng Nhật Bản đảm trách.

Học xong 12 tháng chuẩn bị, đạt yêu cầu, ứng viên sẽ được các công ty Nhật tuyển dụng và sẽ được cấp Visa “Kỹ sư xây dựng đi làm việc ở Nhât Bản”, Visa này nếu hết hạn sẽ được gia hạn tiếp.

Lương làm việc ở Nhật khởi điểm là 2.000USD/tháng, chi phí cho công tác chuẩn bị 12 tháng tại Việt Nam là 2.600USD. Các ứng viên sẽ nộp trong 3 lần: lần đầu là 1.000USD, lần hai 1.000USD, lần 3 là 600USD.

Đến Nhật, công ty tuyển dụng sẽ ứng tiền trước để lo ăn, ở, sinh hoạt. Số tiền này sẽ được trừ dần vào các tháng lương sau đó.

Ứng viên nào có nhu cầu đi làm việc ở Nhật đăng ký tại Văn phòng khoa Kỹ thuật Công trình, hoặc gửi email theo địa chỉ sau đây: ntlthi82@yahoo.com.vn

Khoa KTCT trường STU khuyến khích các kỹ sư đi làm việc ở Nhật Bản, nên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các kỹ sư được tuyển dụng.

Mọi thắc mắc xin gửi đến địa chỉ email sau đây: phamtlvan@gmail.com

Đợt tuyển dụng năm 2018 sẽ hết hạn vào 29/10/2018 và sẽ kéo dài sau đó ít lâu.

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Đỗ Đào Hải


Tin Nổi Bật