Tin Tức & Sự Kiện

In

Thông báo về "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" Giữa khóa, cuối khóa năm 2018 - 2019

Cập nhật 29/08/2018 - 10:18:48 AM (GMT+7)

Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo về việc tham dự "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên Giữa khóa, cuối khóa năm 2018 - 2019" dành cho sinh viên Cao Đẳng khóa 2016, 2017 và sinh viên Đại học khóa 2015, 2016, 2017.

631d4e2706c66796a7e26b2c0f433639.jpg218bdc8d3a0300c36b0829e4986f51bb.jpg

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS