Thông Báo

In

Kết quả xử lý học vụ cuối học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Cập nhật 24/08/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Hệ Đại học

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, tuyền thông (xem chi tiết)

- Ngành Công nghệ thông tin

+ Khóa 2014 (xem chi tiết)

+ Khóa 2015 (xem chi tiết)

+ Khóa 2016 (xem chi tiết)

+ Khóa 2017 (xem chi tiết)

- Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

- Ngành Quản trị kinh doanh

+ Khóa 2014 (xem chi tiết)

+ Khóa 2015 (xem chi tiết)

+ Khóa 2016 (xem chi tiết)

+ Khóa 2017 (xem chi tiết)

- Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

- Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

Hệ Cao đẳng

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, tuyền thông (xem chi tiết)

- Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

- Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

- Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

- Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)

- Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS