Tin Nghiên Cứu Khoa Học

In

Thông báo viết bài đăng trên Tạp chí "Khoa học & Đào tạo" Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 09/04/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường; các doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm tham gia viết bài công bố các kết quả nghiên cứu – triển khai ứng dụng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khoa học, học thuật, thành tựu mới, sáng tạo, kết quả ứng dụng thành công các giải pháp công nghệ, phổ biến kiến thức và thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ cho Tạp chí Khoa học & Đào tạo số 01 năm 2018 của trường.

  • Thời gian:

- Nhận bài viết kể từ ngày ra thông báo đến ngày 31/05/2018.

- Gửi phản biện: từ ngày 11/06/2018 đến ngày 30/06/2018.

- Xuất bản dự kiến ngày 20/07/2018.

  • Địa chỉ gửi bài:

Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học – Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

Website: www.stu.edu.vn, Email: tapchikhoahocdaotao@stu.edu.vn

Điện thoại: 028.38.505.520 – 206, Fax: 028.38.506.595

d3af660c0274c6fdc2eaeaeef9042af0.jpg

b07dc59b5ceaa5153113b7c5afec4f5b.jpg

4186fc39e65c9f744ef32659672ed792.jpg

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả

VIDEO CLIPS

photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin