Tin Tức & Sự Kiện

In

Chương trình Hội nghị "Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0: Nhận định - Cơ hội - Thách thức - Nắm bắt"

Cập nhật 07/12/2017 - 09:17:58 PM (GMT+7)

Trường đại học Công nghệ Sài Gòn xin trân trọng thông báo Chương trình Hội nghị "Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0: Nhận định - Cơ hội - Thách thức - Nắm bắt" như sau:

f9c33501a65997cc55eb3b78b08eca15.jpg

9b34d339c5db854cb5cfa5d89218b9aa.jpg

d13581f3f53c194601a6ef045ad17757.jpg

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS